Chỉ báo chậm là gì?

Chỉ báo chậm là gì?

Trần Vân Anh

Trần Vân Anh

Junior Editor

09:10 13/03/2024

Chỉ báo chậm (Lagging Indicator) là một nhóm các chỉ báo kỹ thuật sử dụng dữ liệu trong quá khứ để kiểm tra xu hướng hiện tại của thị trường nhằm tìm kiếm các điểm vào lệnh lý tưởng.

Chỉ báo chậm đi theo xu hướng đã hình thành

Chỉ báo chậm (Lagging Indicator) là một nhóm các chỉ báo kỹ thuật sử dụng dữ liệu trong quá khứ để kiểm tra xu hướng hiện tại của thị trường nhằm tìm kiếm các điểm vào lệnh lý tưởng. Tức là các tín hiệu chỉ được đưa ra khi xu hướng đã được hình thành và chủ yếu vận động theo diễn biến của giá đã được hình thành.

Chỉ báo chậm thông thường chỉ dùng để kiểm tra xu hướng chứ ít khi được dùng làm tín hiệu giao dịch, hoặc nếu có thì chỉ để xác nhận lại điểm vào lệnh. Bởi vậy ,chỉ báo chậm sẽ loại bỏ được tỷ lệ sai số, thông tin gây nhiễu hay tín hiệu giả mà chỉ báo nhanh không thể khắc phục được. 

Do chỉ báo chậm cho ra các tín hiệu giao dịch trễ nên các nhà giao dịch phải hy sinh một phần lợi nhuận để chờ giá chạy và chỉ báo xác nhận xu hướng.  

Các chỉ báo chậm được sử dụng phổ biến

Một số chỉ báo chậm được sử dụng trong phân tích kỹ thuật: các đường trung bình động, Bollinger Bands, chỉ báo MACD,...

Thứ nhất, các đường trung bình động (Moving Average - MA) là đường nối tất cả các mức giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian nhất định để tìm tra xu hướng chung của thị trường. Một số đường MA phổ biến như:

  • Đường trung bình động đơn giản (SMA): giá trị trung bình của tất cả các mức giá đóng cửa trong một chu kỳ nhất định
  • Đường trung bình động lũy thừa (EMA): tính dựa trên công thức hàm mũ của các mức giá đóng cửa trong một chu kỳ nhất định.
  • Đường trung bình động trượt có trọng số (WMA): nhân giá đóng cửa với một trọng số (được xác định bởi số kỳ được lựa chọn)

Mặc dù các đường MA không hoạt động với vai trò chủ yếu là một hỗ trợ hay kháng cự mạnh, tuy nhiên các nhà đầu tư sẽ thường kiểm tra xem các cây nến đang giao động phía trên hay phía dưới đường MA để xác định xem phe mua hay phe bán đang chiếm ưu thế.

Thứ hai, dải Bollinger (Bollinger Bands) là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường mức độ biến động (mạnh yếu) của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 20 phiên gần nhất.

Bollinger band xuất hiện trên biểu đồ giá, không giới hạn về khung giao động và được hình thành từ 3 đường: đường trung tâm, dải trên (upper band) như một kháng cự và dải dưới (lower band) như một hỗ trợ. 

Giá thường biến động bên trong dải Bollinger, nên nếu vượt ra khỏi hai đường band trên/dưới sẽ thường có xu hướng đảo chiều hoặc bật trở lại khi chạm vào hai đường kháng cự/hỗ trợ động này.

Ngoài việc xác định mức độ mạnh yếu của một xu hướng, Bollinger Band còn được sử dụng phổ biến nhằm xác định các vùng quá mua và quá bán, từ đó nhận biết tín hiệu đảo chiều xu hướng để tìm điểm vào lệnh. 

  • Hiện tượng quá mua (overbought): xuất hiện khi các cây nến sẽ giao động bằng hoặc cao hơn band trên.
  • Hiện tượng quá bán (oversold) xuất hiện khi các cây nến sẽ giao động bằng hoặc thấp hơn band dưới.  

Thứ ba, MACD là chỉ báo động lượng được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh hợp lý thông qua việc đánh giá sức mạnh của phe mua hoặc phe bán đối với một loại tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong đó, đường MACD được tính dựa trên chênh lệch của hai đường trung bình động lũy thừa (EMA) trong 2 khoảng thời gian nhất định, thường là 12 và 26 phiên gần nhất. Trong khi đường tín hiệu (Signal) chính là đường SMA 9 của đường MACD. 

  • Khi MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống thì xu hướng thị trường đang là giảm. 
  • Ngược lại, khi MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên, tức là xu hướng thị trường đang là tăng.

Thứ tư, hệ thống mây Ichimoku. Trong 5 thành phần chính thuộc mây Ichimoku, chỉ báo chậm Chikou-span (Lagging Line) được dùng để xác nhận xu hướng và cho phép các nhà đầu tư so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa của 26 phiên trước đó do nó được vẽ lùi lại 26 phiên.

  • Khi Chikou-span cắt lên trên đường giá, đây là bằng chứng cho thấy đà giảm sắp chững lại và sẽ sớm hình thành xu hướng tăng mới.  
  • Ngược lại, khi Chikou-span cắt xuống dưới đường giá, đây là bằng chứng cho thấy đà tăng sắp chững lại và sẽ sớm hình thành xu hướng giảm mới.

dubaotiente.com

Broker listing

Thư mục bài viết