Cập nhât tình hình kinh tế Trung Quốc: Cải cách chính phủ, số liệu thương mại suy yếu

Cập nhât tình hình kinh tế Trung Quốc: Cải cách chính phủ, số liệu thương mại suy yếu

Lê Nhật Thanh

Lê Nhật Thanh

Junior Analyst

11:48 08/03/2023

Cứ 5 năm một lần, chính phủ Trung Quốc lại trải qua một cuộc tái tổ chức. Một kế hoạch tái cấu trúc sâu rộng đã được công bố ngày hôm qua.

Cập nhât tình hình kinh tế Trung Quốc: Cải cách chính phủ, số liệu thương mại suy yếu
Cập nhât tình hình kinh tế Trung Quốc: Cải cách chính phủ, số liệu thương mại suy yếu

Cứ 5 năm một lần, chính phủ Trung Quốc lại trải qua một đợt tái cấu trúc. Một kế hoạch tái cấu trúc sâu rộng đã được công bố ngày hôm qua. Trong kế hoạch này, một cơ quan quản lý tài chính quốc gia mới sẽ được thành lập để thay thế Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc (CBIRC). Cơ quan quản lý được đề xuất, trực thuộc Hội đồng Nhà nước hoặc nội các, sẽ chịu trách nhiệm điều tiết ngành tài chính ngoại trừ lĩnh vực chứng khoán. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc giờ đây sẽ trực thuộc Hội đồng Nhà nước, với quyền hạn mạnh mẽ hơn. Người ta tin rằng cuộc cải tổ sẽ giúp Đảng Cộng sản kiểm soát lĩnh vực tài chính một cách chặt chẽ hơn.

Để thúc đẩy đổi mới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ nắm nhiều quyền lực hơn và trách nhiệm của bộ này sẽ được sắp xếp hợp lý với các bộ khác. Cục Dữ liệu Quốc gia mới sẽ điều phối tất cả các nguồn dữ liệu và chịu trách nhiệm phát triển nền kinh tế dữ liệu. Đây là một phần trong những nỗ lực gần đây trong việc đưa ra chiến lược dữ liệu quốc gia. Số lượng công chức tại chính quyền trung ương cũng sẽ bị cắt giảm 5% để hợp lý hóa bộ máy hành chính.

Về dữ liệu thương mại ngày hôm qua, xuất khẩu tính theo USD đã giảm 6.8% yoy trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 2 (Bloomberg dự kiến: -9,0%) so với -9.9% trong tháng 12. Trong khi nhu cầu yếu trên toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu vào đầu năm, xuất khẩu giảm ít hơn dự kiến một phần là nhờ chuỗi cung ứng được bình thường hóa trở lại do chính sách Zero Covid đã kết thúc.

Nhập khẩu giảm 10.2% yoy (Bloomberg dự kiến: -5.5%) so với -7.5% trong tháng 12. Sự sụt giảm mạnh này chủ yếu do giá nhập khẩu giảm. Theo ước tính của chúng tôi, giá của rổ hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, chiếm khoảng 1/3 lượng nhập khẩu của Trung Quốc, đã giảm 9.6% yoy trong tháng 1-tháng 2.

Nhìn vào thời gian tới, xuất khẩu có thể vẫn yếu trong năm nay do việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ gây thiệt hại cho các nền kinh tế phát triển. Ngược lại, nhập khẩu sẽ được cải thiện nhờ vào sự phục hồi của nhu cầu trong nước trong bối cảnh mở cửa trở lại. Tuy nhiên, vì sự phục hồi chủ yếu là do tiêu dùng và dịch vụ thúc đẩy, tác động lan tỏa đến phần còn lại của thế giới có thể sẽ nhỏ hơn so với các giai đoạn phục hồi trước đây của Trung Quốc. Nhu cầu đối với các mặt hàng liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng vẫn được duy trì. Điều này bất chấp thực tế là kích thích tài khóa có thể sẽ ở mức vừa phải hơn so với dự kiến trước đây. Nhu cầu liên quan đến bất động sản có thể sẽ vẫn yếu vì sẽ cần thời gian để lĩnh vực này phục hồi.

Trên thị trường FX, USD/CNY đã tăng hơn 300 pips lên 6.96 vào ngày hôm qua khi đồng đô la tăng vọt sau khi Chủ tịch Fed Hoa Kỳ Jerome Powell cho biết mức đỉnh lãi suất sẽ cao hơn. USD/CNH cũng tăng vọt trong đêm và đang giữ khoảng 6.99 vào đầu giờ châu Á hôm nay.

Commerzbank

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ