Thịnh Ngô

Thịnh Ngô

Economic Analyst

• 2 năm kinh nghiệm về thị trường FX

• CFA Level 2 Candidate

• Sinh viên năm cuối đại học Ngoại Thương Hà Nội, chuyên ngành kinh tế đối ngoại

Bài viết của chuyên gia