Bảng cân đối kế toán của Fed đã "bốc hơi” 101 tỷ đô trong hai tuần như thế nào?

Lê Hải Linh

Lê Hải Linh

Junior Analyst

21:39 16/04/2023

Quá trình thắt chặt định lượng (QT) và hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn đang được Fed triển khai đồng thời

Trong cuộc họp báo sau cuộc họp cuối cùng, ông Powell đã giải thích cơ chế vận hành mới này – sự khác biệt giữa chính sách liên tục thắt chặt và hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn cho các ngân hàng, và việc cả hai có thể hoạt động đồng thời.

Tổng tài sản của Fed (nghìn tỷ đô la)

Trái phiếu chính phủ cũng bị thắt chặt định đượng với việc bị giảm 56 tỷ đô la trong bốn tuần, giảm tổng cộng 491 tỷ đô la từ mức đỉnh, xuống còn 5.28 nghìn tỷ đô la, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2021, đó là khi Fed phải thanh toán mệnh giá cho TPCP đáo hạn. Ngày đáo hạn rơi vào giữa tháng hoặc cuối tháng.

Tổng giá trị chứng khoán Kho Bạc (nghìn tỷ đô la)

Các loại chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp (MBS): -16 tỷ đô la trong 4 tuần, -146 tỷ đô la từ mức cao nhất, còn 2.59 nghìn tỷ đô la.

MBS được tất toán khỏi bảng cân đối kế toán chủ yếu thông qua các khoản thanh toán gốc chuyển tiếp mà tất cả những người nắm giữ nhận được khi các khoản thế chấp được trả hết, chẳng hạn như khi bán nhà thế chấp hoặc thế chấp được tái cấp vốn và khi các khoản thanh toán thế chấp thông thường được thực hiện.

Giới hạn cho việc triển khai hàng tháng là 35 tỷ đô la. Việc thanh toán đã ở dưới mức giới hạn do doanh số bán nhà sụt giảm và các khoản tái cấp vốn đã sụp đổ.

Tổng giá trị MBS của Fed (Nghìn tỷ đô la)

Hỗ trợ thanh khoản bắt đầu nới lỏng và thay đổi.

Cửa sổ chiết khấu (Kênh tín dụng chính) đã giúp đỡ cho các ngân hàng trong một thời gian dài. Trở thành người cho vay cuối cùng đối với các ngân hàng trong cơn hoảng loạn là một trong những chức năng của Fed, nhưng đây lại là một khoản vay đắt đỏ đối với các ngân hàng. Sau đợt tăng lãi suất vào ngày 22 tháng 3, Fed tính phí các ngân hàng 5.0% khi vay tại Cửa sổ chiết khấu. Ngoài ra, họ phải gửi tài sản thế chấp có giá trị theo “giá trị thị trường hợp lý”. Vì vậy, sau đợt tăng đột biến ban đầu trên bảng cân đối kế toán vào ngày 15 tháng 3, các ngân hàng đã vay tại cơ sở này bắt đầu thanh toán các khoản vay của họ một cách nhanh chóng.

Có vẻ như – chúng tôi không biết tên – một số ngân hàng đang thanh toán các khoản vay trong cửa sổ chiết khấu bằng số tiền họ đã vay theo chương trình thanh khoản mới, Chương trình tài trợ có kỳ hạn ngân hàng (BTFP), mà Fed đã triển khai vào ngày 13 tháng 3.

Theo BTFP, các ngân hàng có thể vay tới một năm, với lãi suất cố định, được chốt bằng lãi suất hoán đổi chỉ số qua đêm một năm cộng với 10 điểm cơ bản. Tỷ lệ này hiện thấp hơn một chút so với tỷ lệ cửa sổ chiết khấu 5%. Các ngân hàng cũng phải gửi tài sản thế chấp, nhưng chỉ được định giá “ngang giá”.

Để đủ điều kiện nhận BTFP, theo bảng điều khoản, tài sản thế chấp phải được “sở hữu bởi người vay kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2023” và các ngân hàng không thể mua chứng khoán theo giá thị trường và đưa chúng làm tài sản thế chấp theo mệnh giá.

Đối với các ngân hàng, BTFP vẫn là một loại tiền đắt đỏ – mặc dù ít tốn kém hơn so với Cửa sổ chiết khấu – bởi vì họ phải gửi tài sản thế chấp, trong khi thông thường họ có thể vay từ người gửi tiền hoặc trái chủ không có bảo đảm mà không cần phải gửi bất kỳ tài sản thế chấp nào.

Cửa sổ chiết khấu: -18 tỷ đô la trong tuần, -83 tỷ đô la trong ba tuần, còn 70 tỷ đô la (từ mức cao nhất là 153 tỷ đô la ba tuần trước).

Chương trình tài trợ có kỳ hạn của ngân hàng (BTFP): +15 tỷ đô la trong tuần, lên 79 tỷ đô la.

Biểu đồ này cho thấy các khoản vay tại Cửa sổ chiết khấu (màu đỏ) và các khoản vay tại BTFP (màu xanh lá cây):

Cửa sổ chiết khấu cộng với BTFP cộng lại: -4 tỷ đô la trong tuần, -16 tỷ đô la trong ba tuần, thành 149 tỷ đô la.

Các khoản vay cho hai ngân hàng bắc cầu FDIC: -5 tỷ đô la trong tuần, xuống còn 175 tỷ đô la.

“Các phần mở rộng tín dụng khác” này, như chúng được gọi trong bảng cân đối kế toán của Fed, là các khoản vay dành cho các ngân hàng bắc cầu thuộc sở hữu của FDIC nắm giữ tài sản và nợ của Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Signature đã sụp đổ. Cơ sở này là một phần của những gì Fed đã công bố vào ngày 13 tháng 3.

FDIC đang trong quá trình bán một số tài sản và chuyển tiền gửi sang các ngân hàng khác. Ngoài ra, hôm nay, họ đã thông báo rằng họ đã chọn nhà quản lý quỹ trái phiếu lớn nhất thế giới, BlackRock, để bán MBS và chứng khoán Kho bạc mà SVB và Ngân hàng Signature đã nắm giữ. Trước đó, người ta ước tính rằng tổng thiệt hại của nó, sau khi mọi thứ được bán hết, sẽ là 22 tỷ đô la, sẽ được thanh toán bởi các ngân hàng được FDIC bảo hiểm.

Khi các đợt bán hàng đó kết thúc, FDIC sẽ sử dụng số tiền thu được để thanh toán các khoản tạm ứng từ Fed và số dư này cuối cùng sẽ về không.

Hoán đổi thanh khoản của Ngân hàng Trung ương: Không có hoạt động.

Các dòng hoán đổi này đã được mở trong nhiều năm và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ là một trong những ngân hàng trung ương ở phía bên kia. Nhưng SNB đã không sử dụng cơ sở này để có được tính thanh khoản của đồng đô la trong thời kỳ khủng hoảng Credit Suisse, khi các cơ quan quản lý của Suisse buộc UBS phải chấp nhận Credit Suisse. Thay vào đó, nó có thể đã sử dụng repos (xem bên dưới).

Repos với các đối tác nước ngoài: -15 tỷ đô la trong tuần, -20 tỷ đô la trong hai tuần, còn 40 tỷ đô la. Trong nhiều năm, Fed đã đưa ra các thỏa thuận mua lại cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, nơi họ có thể nhận được thanh khoản ngắn hạn bằng đô la đối với tài sản thế chấp là các chứng khoán đủ điều kiện của Hoa Kỳ, chẳng hạn như chứng khoán Kho bạc mà họ đang nắm giữ.

Đây có thể là nơi SNB đã nhận được 60 tỷ đô la thanh khoản bằng đô la hai tuần trước để hỗ trợ việc tiếp quản CS, thay vì sử dụng các đường hoán đổi thanh khoản của ngân hàng trung ương, và sau đó thanh toán số dư bằng 20 tỷ đô la:

Các nội dung khác trên bảng cân đối kế toán: Khoản lỗ hoạt động tích lũy của Fed kể từ tháng 9 năm 2022 = 46 tỷ đô la.

Đây không phải là “những khoản lỗ chưa ghi nhận” từ danh mục đầu tư chứng khoán của Fed, mà là những khoản lỗ từ hoạt động thực tế khi Fed phải trả nhiều tiền lãi hơn cho các ngân hàng đối với tiền gửi của họ tại Dự trữ Fed và cho các quỹ thị trường tiền tệ trong các thỏa thuận mua lại đảo ngược (RRPs). ), hơn là tiền lãi thu được từ việc nắm giữ trái phiếu.

Từ tháng 9 năm 2022, khi Fed lần đầu tiên bắt đầu hoạt động thua lỗ, tính đến bảng cân đối kế toán ngày nay, Fed đã lỗ 46 tỷ đô la.

Vào năm 2022 cho đến tháng 9, Fed vẫn kiếm được khoản lãi hoạt động là 78 tỷ đô la, khoản tiền này đã được nộp cho Bộ Tài chính, như quy định phải làm - một loại thuế thu nhập 100%. Kể từ năm 2001, Fed đã chuyển 1,36 nghìn tỷ USD vào Kho bạc. Điều này kết thúc vào tháng 9 với các khoản lỗ hoạt động.

Fed theo dõi các khoản lỗ hoạt động trong cùng một tài khoản trách nhiệm pháp lý, “Thu nhập chuyển về Kho bạc Hoa Kỳ” (biểu đồ bên dưới).

Tại một thời điểm nào đó, khi chính sách thắt chặt làm thu hẹp dự trữ và RRP đủ mức, hoặc nếu Fed thay đổi chính sách lãi suất, hoặc cả hai, chi phí lãi vay bắt đầu giảm và cuối cùng, Fed sẽ có lãi trở lại. Những khoản lợi nhuận trong tương lai sẽ được lấy từ khoản lỗ lũy kế trong tài khoản này. Fed sẽ không gửi bất kỳ khoản lợi nhuận nào cho Kho bạc cho đến khi tất cả các khoản lỗ tích lũy đã được bù đắp và tài khoản bắt đầu có số dư dương trở lại.

Nói rõ hơn, thua lỗ không thành vấn đề đối với một ngân hàng trung ương tự tạo ra tiền của mình bởi vì ngân hàng này không bao giờ có thể hết tiền, và do đó, nó không bao giờ có thể cạn kiệt vốn. Vốn của Fed do Quốc hội ấn định và nó không giảm kể cả khi Fed bắt đầu hoạt động thua lỗ.

Wolfstreet.com

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Sau tất cả, thị trường đã bắt đầu nghe theo lời Fed

Sau tất cả, thị trường đã bắt đầu nghe theo lời Fed

Các nhà giao dịch trái phiếu đang có sự thay đổi lớn trong kỳ vọng về hướng đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Theo đó, họ giảm đặt cược vào việc Fed sớm chuyển sang cắt giảm lãi suất khi thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng tình trạng thắt chặt tín dụng sau khi một loạt ngân hàng sụp đổ có thể hạn chế bớt mức tăng lãi suất cần thiết.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ