​​​​​​​Vàng và Bạc sẽ bắt đầu giai đoạn chu kỳ tăng giá mới?

Đỗ Duy Đạt

Đỗ Duy Đạt

Associate Manager, FX G7

19:46 04/05/2021

Trước khi đi vào chi tiết liên quan đến nghiên cứu mới nhất của tôi và các giai đoạn chu kỳ, tôi muốn bạn nghĩ về các giai đoạn chu kỳ này là xu hướng chu kỳ Tăng và Giảm. Chúng hoạt động như một "sự hình thành của xu hướng", sau đó là "sự hoàn tác của xu hướng". Trong mỗi trường hợp, các xu hướng có thể là “bullish”, “bearish” hoặc “neutral” (trung tính). Nhóm nghiên cứu của tôi và tôi tin rằng một Giai đoạn chu kỳ tăng giá mới đã bắt đầu ở Vàng và Bạc. Nếu nghiên cứu của chúng tôi là chính xác, Giai đoạn chu kỳ tăng tiếp theo có thể thúc đẩy một nhịp tăng giá trên diện rộng với Vàng và Bạc.

HDTL giá vàng khung Weekly
HDTL giá vàng khung Weekly

Phân tích chu kỳ và xu hướng trong thị trường kim loại

Chúng tôi giải thích các giai đoạn chu kỳ này là các phân đoạn xu hướng duy nhất liên quan đến phạm vi chu kỳ rộng hơn. Ví dụ: trong một đợt tăng giá dài hạn, chúng ta có thể thấy nhiều giai đoạn chu kỳ tăng giá (Bullish Advancing) và giai đoạn chu kỳ giảm giá (Declining) lần lượt diễn ra. Ngược lại, chúng ta có thể thấy nhiều giai đoạn chu kỳ Giảm giá (Bearish cycle phases) diễn ra trong một xu hướng giảm kéo dài. Một loại khác của giai đoạn chu kỳ cũng có thể tồn tại, Giai đoạn Chu kỳ Đảo chiều (Reversal Cycle Phase) - trong đó giá tăng theo một hướng và giảm theo hướng ngược lại.

Giá sẽ hình thành giai đoạn chu kỳ tăng giá mới?

Cả Vàng và Bạc đều đã kết thúc các giai đoạn chu kỳ của chúng gần đây. Vàng sẽ kết thúc giai đoạn chu kỳ hoàn thành cuối cùng vào ngày 10 tháng 5 năm 2021. Bạc đã kết thúc giai đoạn chu kỳ hoàn thành cuối cùng vào ngày 12 tháng 4 năm 2021. Giai đoạn chu kỳ tăng giá tiếp theo cho cả Vàng và Bạc sẽ bắt đầu trong tuần này và tuần tới - và sẽ tiếp diễn cho đến ngày 19 tháng 7 năm 2021. Sau đó, giai đoạn chu kỳ giảm giá sẽ bắt đầu và kéo dài đến cuối tháng 9 đối với Vàng và cuối tháng 10 đối với Bạc.

 

Investing

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ