EUR

Nhận định kỹ thuật GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP

Nhận định kỹ thuật GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP

GBP/USD thiết lập đáy mới và có lẽ đáng lo ngại hơn, giá đã không thực sự phục hồi nhiều. Nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục short và các vấn đề mới bắt đầu xảy ra.