Phân tích kỹ thuật EUR/USD: Ngưỡng ngang giá 1 lần nữa bị đe dọa?

Nguyễn Thanh Lịch

Nguyễn Thanh Lịch

Junior Analyst

20:54 12/08/2022

Đã 1 tháng kể từ EUR/USD test 1.0, cặp tỷ giá đã giao dịch có phần trầm lắng.

Cấu trúc giá hiện tại cho khả năng sẽ về test ngang giá 1 lần nữa. Về ngắn hạn, ngưỡng ngang giá có thể được giữ vững nếu được test, nhưng với sức mạnh của USD thì EUR/USD khó có thể giữ được mốc 1.0 trong dài hạn.

Kháng cự ngắn hạn sẽ nằm tại 1.0386, vùng hợp lưu giữa đáy 2017 - đáy tháng 3, 6 và kênh giá kể từ tháng Hai. Giá cần đóng cửa dưới vùng 1.0096 - 1.0200 trước khi tiến về ngang giá.

Tới thời điểm đó, khả năng ngưỡng ngang giá sẽ bị đe dọa là rất cao, tuy nhiên xu hướng giá sẽ rõ ràng hơn khi đứng trước các ngưỡng quan trọng.

Biểu đồ EUR/USD (D1)

eur/usd daily chart

Dailyfx

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ