Lạm phát cơ bản của Mỹ giảm nhẹ, liệu đã đến lúc Fed tạm dừng thắt chặt?

Lạm phát cơ bản của Mỹ giảm nhẹ, liệu đã đến lúc Fed tạm dừng thắt chặt?

19:44 10/05/2023

Chỉ số giá tiêu dùng, không bao gồm giá lương thực và năng lượng, tăng 5.5% so với cùng kỳ năm ngoái và mức tăng 5.6% trong tháng trước, theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động công bối tối ngày hôm nay 10/5.

  • Cả CPI và CPI lõi đều tăng 0.4% so với tháng trước.
  • CPI tăng 4.9% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • CPI lõi tăng 5.5% so với cùng kỳ năm ngoái
  • Chỉ số giá lương thực không thay đổi trong tháng 4
  • Chỉ số giá năng lượng tăng 0.6% trong tháng 4 sau khi giảm 3.5% trong tháng 3
  • Chỉ số giá nhà tăng 0.4% trong tháng 4 sau khi tăng 0.6% trong tháng 3.
  • Giá tiền thuê nhà tăng 8.1% so với cùng kỳ và tăng 0.5% trong tháng 4 giống như tháng trước đó.

Bloomberg

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ