JPMorgan FX Research: Có nhiều lý do để tiếp tục bearish với GBP

Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

Macro Analyst

10:49 04/10/2022

Nhận định của JPMorgan FX Research tại New York.

Vào thứ Sáu tuần trước, chúng tôi đã có một số so sánh giữa GBP với các đồng tiền G10 và thị trường mới nổi. Đây là các ý chính:

So với các quốc gia khác:

  • Dữ liệu dễ tiếp cận nhất là cán cân vãng lai và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Anh thuộc hàng tệ nhất trong 2 chỉ tiêu này dù một số thước đo cho FDI như mua bán & sáp nhập đang có chút cải thiện từ tháng 8.
  • Nhưng so sánh như vậy là chưa đủ; chúng tôi cũng đã so sánh một số thước đo khác của Anh với các thị trường mới nổi để thấy được tình hình vĩ mô dễ bị tổn thương thế nào. Và ta đều có thể thấy được điều tương tự: Anh cũng xếp hạng rất tệ trong các thước đo như vị thế đầu tư ròng quốc tế, dự trữ ngoại hối,... nhưng tương đối tốt trong sự ổn định của thể chế.
  • Nhưng các thước đo này không xét tới sự đặc biệt của Anh, là vị thế nợ gộp rất lớn của nước này (gấp 5 lần GDP, là mức cao thứ 2 trong các nước G10), gây rủi ro rất lớn lên GBP từ những hoạt động gửi tiền hồi hương hoặc phòng hộ.
  • Cuối cùng, nếu điều chỉnh các thước đo dài hạn theo các động lực của chúng, định giá GBP không rẻ.
  • Kịch bản cơ sở là GBPUSD kiểm tra lại 1.05. Chúng tôi tiếp tục bearish với GBP nhưng đã chốt lời một phần với các vị thế tiền tươi, gia tăng vị thế bằng quyền chọn. Và như đã nói, chúng tôi không nghĩ một pha quay xe trong chính sách sẽ giúp GBP hồi phục.

JPMorgan

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ