Có phải danh mục đầu tư của bạn đang rất biến động?

Đoàn Thu Hà

Đoàn Thu Hà

Junior Analyst

20:38 16/08/2022

Giao dịch vào ngày các dữ liệu lớn được công bố đang gây bất lợi cho lợi nhuận của danh mục đầu tư.

Trong nỗ lực cuối cùng để kiềm chế lạm phát, Fed đã không còn đưa ra những chính sách rõ ràng về các quyết định lãi suất của mình. Cần có những định hướng chính sách để giảm bớt sự biến động và chi phí bảo hiểm rủi ro của các loại tài sản liên quan tới nhau. Ngược lại, cần hạn chế các loại rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát, điều sẽ gây ảnh hưởng gián tiếp tới nhu cầu - một mặt của việc tại sao lạm phát dường như trong quá trình trở nên kém quan trọng.

Điều này có nghĩa là việc công bố các dữ liệu có ý nghĩa to lớn đối với các tài sản rủi ro. Bloomberg đã lưu trữ ngày các dữ liệu chính được phát hành. Đối với một trong số chúng, tôi có thể tính toán được lợi tức luỹ kế đối với các cổ phiếu thuộc S&P nếu bạn chỉ đầu tư vào ngày quan trọng đó (quay trở lại 2003).

Trước hết, có sự thiên vị (cả tích cực và tiêu cực) đối với việc đầu tư vào ngày công bố các thông tin quan trọng. Đường màu xám trong biểu đồ trên cho thấy lợi suất đầu tư vào TTCK tại ngày công bố dữ liệu CPI và chúng ta có thể thấy các đường khác lệch đáng kể so với nó theo cả hai hướng. Vì vậy, thông tin lạm phát thường có xu hướng trở thành ngày biến động mạnh đối với báo cáo lãi/ lỗ.

Thứ hai, cần lưu ý rằng cùng với mức đo lường kết quả trading tại ngày công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp đó có đang tăng lên (đường màu đen), nhưng mức lợi nhuận khi đầu tư vào những ngày công bố thông tin về giấy phép xây dựng đang giảm mạnh kể từ khi đại dịch xảy ra. Hầu hết các ngày dữ liệu khác đều cho thấy sự suy giảm tương tự hoặc bắt đầu của chúng.

Hơn nữa, dữ liệu đang được giữ ổn định hoặc có xu hướng cải thiện (ví dụ: dữ liệu bảng lương Non-farm) có xu hướng trễ hơn khi nhiều dữ liệu khác như giấy phép xây dựng và CPI xấu đi. (Thông thường CPI sẽ xảy ra độ trễ nhưng trong chu kỳ lạm phát hiện tại, thị trường đang coi nó như chỉ số dẫn đầu).

Cổ phiếu dài hạn vào nhũng ngày công bố dữ liệu đang trở nên rủi ro hơn, đặc biệt là do sự biến động ngày càng mạnh của nền kinh tế được nhìn thấy xung quanh các bước ngoặt, và Fed dường như đang cố tình mờ ám hơn.

Simon White  Macro Strategist, London

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ