Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

  • Kinh nghiệm 08 năm giao dịch cổ phiếu và ngoại hối.
  • Kinh nghiệm 04 năm giảng dạy chuyên nghiệp về giao dịch cổ phiếu - ngoại hối, với gần 30 khóa học tổ chức thành công.
  • Từng nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2015.
  • Kinh nghiệm nhiều năm công tác tại các Công ty Chứng khoán - Ngân hàng.
  • Forex Trader - Khối Quản lý và Kinh doanh vốn - Việt Á Bank.

Bài viết của chuyên gia

Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?

Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?

Theo Thomas Bulkowski, các mẫu biểu đồ hoạt động tốt nhất và cũng có khả năng sinh lời cao nhất là: mô hình cờ tăng giá cao với biên độ hẹp (bullish flags) và mô hình vai-đầu-vai( bao gồm ...