Quỳnh Nguyễn

Quỳnh Nguyễn

Currency Analyst

Bài viết của chuyên gia

05 Típ đơn giản để nắm bắt thị trường dễ dàng

05 Típ đơn giản để nắm bắt thị trường dễ dàng

Giao dịch là một quá trình có thể chia thành 2 giai đoạn: phân tích thị trường và đặt lệnh giao dịch. Đặt lệnh giao dịch bao gồm một số thao tác cơ bản: chọn một vị thế Long hay Short, tính toán khối lượng giao dịch, đặt lệnh và đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy tắc về quản lý rủi ro. Phần công việc này là quan trọng, tuy nhiên bạn không nên đánh giá thấp vai trò của bước phân tích thị trường.