Quang Sơn

Quang Sơn

Currency Analyst

Bài viết của chuyên gia

Nhận định giá vàng: phe bò vẫn đang thắng thế!    

Nhận định giá vàng: phe bò vẫn đang thắng thế!

Tôi đã viết về tiềm năng tăng giá của Vàng vài tuần gần đây. Về mặt kỹ thuật, cụm nến inside bar trong trạng thái bị “nén” khá chặt trên biểu đồ daily là nhân tố then chốt cho thấy Vàng đã ...