Ngô Duy Anh - Junior Analyst - Bài viết phân tích Mới Nhất từ chuyên gia Ngô Duy Anh
Ngô Duy Anh

Ngô Duy Anh

Junior Analyst

Sinh viên khoa Đầu tư tài chính(CLC), Đại học Kinh tế Quốc Dân
CFA candidate level 1.
Top 5 cuộc thi SV tài chính.

Bài viết của chuyên gia