Linh Dương

Linh Dương

Economic Analyst

  • Stock broker at SSI
  • Hơn 3 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư KHCN tại Công ty Chứng khoán.
  • 4 năm kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu.
  • Tốt nghiệp chuyên ngành đầu tư tài chính - Học viện tài chính.

Bài viết của chuyên gia