Hữu Thăng

Hữu Thăng

Junior Analyst

Bài viết của chuyên gia

Fed lại thổi phồng một bong bóng tài sản mới    

Fed lại thổi phồng một bong bóng tài sản mới

Vào tháng 3, đã có những dấu hiệu cho thấy bong bóng tài sản cuối cùng đã xuất hiện. Tuy nhiên, phản ứng nhanh chóng của Fed với một loạt các biện pháp can thiệp tiền tệ mạnh tay đã ngăn ...