Hoàng Tuấn

Hoàng Tuấn

Currency Analyst

  • Hơn 3 năm kinh nghiệm thực tế và tích luỹ kiến thức trên thị trường tài chính.
  • Trainer khoá Sophomore & Junior tại Vipsi Trading Academy.
  • Quán quân cuộc thi Trading Competition 2019 tổ chức bởi Quỹ đầu tư Việt Phái Sinh.
  • Administrator & Strategy Consultant tại Facebook page về đầu tư tài chính Serious Traders.

Bài viết của chuyên gia