Hoàng Tuấn

Hoàng Tuấn

Currency Analyst

  • Hơn 3 năm kinh nghiệm thực tế và tích luỹ kiến thức trên thị trường tài chính.
  • Trainer khoá Sophomore & Junior tại Vipsi Trading Academy.
  • Quán quân cuộc thi Trading Competition 2019 tổ chức bởi Quỹ đầu tư Việt Phái Sinh.
  • Administrator & Strategy Consultant tại Facebook page về đầu tư tài chính Serious Traders.

Bài viết của chuyên gia

Tìm hiểu về các loại chỉ báo phân tích kỹ thuật

Tìm hiểu về các loại chỉ báo phân tích kỹ thuật

Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ phân tích biểu đồ có thể giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn và hành động theo di chuyển của giá. Có rất nhiều công cụ phân tích kỹ thuật có sẵn để phân tích ...