Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

Macro Analyst

Bài viết của chuyên gia

Học forex bắt đầu từ đâu?

Học forex bắt đầu từ đâu?

Đầu tiên cần phải nhấn mạnh rằng: Thị trường tài chính luôn tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, đặc biệt là forex.
Toàn văn tuyên bố chính sách tiền tệ của FOMC trong cuộc họp ngày 27.07.2022

Toàn văn tuyên bố chính sách tiền tệ của FOMC trong cuộc họp ngày 27.07.2022

Các chỉ báo sản xuất và tiêu dùng gần đây đã bắt đầu suy yếu. Tuy vậy, tăng trưởng việc làm vẫn mạnh mẽ, với tỷ lệ thất nghiệp thấp. Lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, phản ánh mất cân bằng cung-cầu liên quan đến đại dịch, giá năng lượng và thực phẩm tăng cao, và áp lực giá cả trên diện rộng.