Anh Tùng

Anh Tùng

Currency Analyst

  • Quán quân cuộc thi Tài năng ASC 2019 - cuộc thi tài chính, chứng khoán được tổ chức bởi Hiệp hội các CLB chứng khoán.
  • Top 50 cuộc thi Go Finance 2019 - cuộc thi tài chính, chứng khoán được tổ chức bởi Đại học KTQD.
  • Kinh nghiệm thực tập vị trí môi giới tại CTCK VNDirect.

Bài viết của chuyên gia

Lạm phát là gì?

Lạm phát là gì?

Lạm phát là gì? Có những chỉ số nào được sử dụng để tính toán lạm phát?