Chênh lệch lợi suất thực sẽ tiếp tục chi phối mạnh mẽ USDJPY

Lê Nhật Thanh

Lê Nhật Thanh

Junior Analyst

11:30 20/12/2022

USD/JPY vừa trải qua cú sốc đột ngột.

USD/JPY nhiều khả năng dịch chuyển 7.2% cho mỗi lần lợi suất thay đổi 100 bps
USD/JPY nhiều khả năng dịch chuyển 7.2% cho mỗi lần lợi suất thay đổi 100 bps

Theo nguyên tắc thông thường, mỗi thay đổi 100 bps trong chênh lệch lãi suất thực kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản với Hoa Kỳ sẽ dẫn đến sự thay đổi 7.2% trong tỷ giá USD/JPY.

Do đó, nếu chúng tôi lấy ~137.0 làm mức tiêu chuẩn trước khi xem xét chính sách và giả định rằng cứ mỗi 25 điểm cơ bản thay đổi trong lãi suất của Nhật Bản sẽ dẫn đến việc lãi suất của Hoa Kỳ tăng 3 điểm cơ bản, thì chúng tôi ra được giá trị hợp lý là 134.83. Do vậy, nếu lợi suất trái phiếu của Nhật Bản sắp tới tăng thêm 25 bps, thì USD/JPY ở mức 132.66 sẽ là giá trị hợp lý, và cứ tiếp tục như thế.

Trước cú sốc ngày hôm nay, biến động của USD/JPY vào năm 2022 cho đến nay đã đi rất gần với giá trị được mô hình hóa dự đoán.

Bloomberg

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ